Estram Mobil 1.0.18 [free]

Description

İzin Açıklamaları
- İnternet izni : Uygulama merkezi sistem ile internet üzerinden haberleşmektedir.
- NFC izni : Yolcu Kart ID'sini okumak için istenmektedir.
- Titreşim izni : Yolcu Kart ID'si okunduğunda(NFC destekli telefonlarda) titreşim oluşturmaktadır.
- Uyku Modu Kontrol izni : Bakiye limiti için uyarı mesajı geldiğinde cihazı uyku modundan çıkarmak için kullanılmaktadır.
- Konum izni : Harita üzerinde konum bilgisinin gösterilmesi için kullanılmaktadır.
- Google Bulut Mesajlaşma izni : Bakiye kontrol işlemleri google bulut üzerinden yapılmaktadır, telefonun şarj ve internet kullanımını minimum seviyede tutmaktadır.
Uygulama Fonksiyonları : Nasıl Giderim, Otobüsüm Nerede, Bakiye Sorgulama, Bakiye Kontrol, Ücret Tarifesi, Hat Hareket Saatleri, Yetkili Bayi ve Kart Merkezleri, Bakiye
Yükleme, İletişim, Favoriler, Şikayetim Var


Permission Statements
- Internet permission: The application communicates with the central system over the Internet.
- NFC permission: It is required to read the Passenger Card ID.
- Vibration permission: When the Passenger Card ID is read (NFC supported phones), it generates vibration.
- Sleep Mode Control permission: It is used to wake the device from sleep mode when a warning message for the balance limit is received.
- Location permission: It is used to display location information on the map.
- Google Cloud Messaging permission: Balance control processes are carried out over google cloud, keeping the phone's charging and internet usage at a minimum.
Application Functions: How do I go, Where is my bus, Balance Inquiry, Balance Check, Fare Schedule, Line Departure Hours, Authorized Dealers and Card Centers, Balance
Loading, Contact, Favorites, I Have a Complaint

Old Versions

Free Download Download by QR Code
  • App Name: Estram Mobil
  • Category: Travel & Local
  • App Code: com.asis.estramulasim
  • Version: 1.0.18
  • Requirement: 5.0 or higher
  • File Size : 12.28 MB
  • Updated: 2022-05-14